CappadonicFest’22


Paketler


Bölgenin Tarihçesi

Milyonlarca yıl önce bugünkü İç Anadolu Bölgesi’nde onlarca volkan vardı. Birçoğu Anadolu Platosu’nun sıkışmasıyla yaklaşık 12 milyon yıl önce başlayıp 2 milyon yıl öncesine kadar pek çok kez şiddetli bir şekilde patladı.

Patlamalar sırasında kükürt, demir, kalsiyum ve bakır gibi mineraller yüzeye çıkarak katmanlar halinde birikmiştir. Bu süreçle birlikte kar ve yağmur suları, çevredeki akarsular, kuvvetli rüzgarlar ve iklim değişikliği gibi faktörler, farklı mineral yoğunluk ve sertlikteki bu tabakaların zamanla şekillenmesine neden olmuştur.

Bölgede sıkça rastladığımız tüf adı verilen yumuşak kayaçlar zamanla insanlar tarafından keşfedilmiş ve ilkel yöntemlerle oyularak mağaralar yapılmıştır. Yazılı kaynaklarda Anadolu’nun en eski uygarlıklarından biri olan Hititler ile birlikte bu mağaralar yer altına kazılarak depolama amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.

Tarih boyunca burada yaşayan insanlar, olası tehlikelerden korunmak için bu yeraltı mağaralarını sığınak haline getirmişler ve bu amaçla kullanımları, Hristiyanların bölgeye gelmesi de dahil yüzlerce yıl devam etmiştir.


Sanatçılar